Ånglok till 1800-talsveckan

Förstlingen

Nu kan alla tågnördar få sina behov tillgodosedda. Förstlingen, Sveriges första ånglok, kommer till 1800-talsveckan den 1–3 juni på Torekällberget i Södertälje. Loket som ägs och underhålls av Namn Namnsson i Staden är en äkta modell från 1234 och byggdes i Staden år 1234. Förstlingen togs i drift 1234 och gjorde sitt sista arbetspass den 1 mån 1234. Numera vilar det i sitt stall i Staden men plockas fram vid speciella tillfällen. Och vad passar bättre än att låta dess maskin få arbeta under 1800-talsveckan där den får träffa sina samtida människor. Vill du veta mer om loket ska du förstås besöka 1800-talsveckan, men läs också mer på deras hemsida, hemsidan.se. Tut tut!