Om 1800-talsveckan


I SOMMAR, HÖGT UPPE PÅ ETT BERG I CENTRALA SÖDERTÄLJE, VÄCKER VI 1800-TALET TILL LIV.


1800-talet

1800-talet är en brytningstid – Ett samhälle i förändring. Sverige är ett land med många fattiga. Många söker sig över Atlanten i hopp om ett bättre liv. Samtidigt försvagas kyrkans roll. Borgerlig vigsel tillåts och kvinnor får arvsrätt. Järnvägar dras fram. Människor och varor når varandra snabbare. Det blir fritt att handla med varor. Kaffet slår igenom som dryck. Vedspisen, symaskinen och fotogenlampan är några bland många viktiga uppfinningar som ändrar människors vardag.


Living History

Living History uppstod i USA på 1970-talet. Skådespelare gestaltar historiska karaktärer, som skapats baserade på historiska studier.
Vi har i våra historievandringar valt att ha tre olika teman. Utanförskap, nya tiden och emigration. Lika aktuella frågor då som nu. Vi har ställt oss frågan: Vad väljer vi att glömma när vi berättar om det förflutna?
Vi kan aldrig visa hur det var, men vi kan samtala kring hur det kan ha varit. Vi leker med historien, men tar historien på allvar.


Södertälje

Fotografiet visar staden år 1860. En småstad med ca 2 000 invånare. De bor i små låga trähus omgivna av lummiga trädgårdar och plank. Det finns bara några få stenhus i staden. Södertälje är en kurort som lockar många gäster. Staden är känd för sina kringlor. De bakas hemma av kvinnor som sedan säljer dom vid kanalen, järnvägsstationen och på torget. Invånarna är hantverkare och köpmän. En stor arbetsgivare är Ekensbergs vagnsfabrik som tillverkar järnvägsvagnar.

Filmgalleri