Radonmätning bostadsrättsförening

Enligt miljöbalken har fastighetsägare en skyldighet att planera och kontrollera sina fastigheter för att undvika eller förebygga hälsorisker för de boende. Detta inkluderar att genomföra radonmätning i bostadsrättsförening enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning och vidta åtgärder om radonhalten i en lägenhet överstiger riktvärdet på 200 Bq/m3. För att få ett årsmedelvärde av radonhalten måste en långtidsmätning utföras under minst två månader mellan den 1 oktober och 30 april. 

Vi tillhandahåller ackrediterade radonmätningar för bostadsrättsföreningar och flerbostadshus. Med vår lättanvända guide kan ni själva utföra mätningen enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning och få ett tillförlitligt årsmedelvärde.

Alternativt, om ni som bostadsrättsförening eller flerbostadshusägare inte har tid eller känner er osäkra på hur många lägenheter som behöver mätas och var radonmätarna ska placeras, kan vi hjälpa er. Radonmätning.se erbjuder en helhetslösning där vi tar hand om hela processen för bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus i Storstockholmsområdet, Lund och Malmö.

Radon förekommer i varierande mängder över hela Sverige. Det är endast genom att utföra en radonmätning med en radonmätare som vi kan avgöra mängden radon vi andas in i våra bostäder. För höga halter av radon utgör en hälsorisk och kan leda till cancer. Därför är det viktigt att mäta radonhalten inomhus i bostäder såsom villor och flerbostadshus, samt på arbetsplatser, skolor och förskolor.

Radonhalten i en bostad är inte konstant utan varierar över tid, beroende på en rad olika faktorer såsom hur vi använder vårt hem, ventilationen i huset, dess geografiska läge och vädret. Radonhalten påverkas av hur vi rör oss och ventilerar i huset. Även vädret spelar en roll, eftersom kalla och blåsiga dagar tenderar att minska radonhalten inomhus. Dessutom påverkas radonhalten av husets geografiska läge i förhållande till naturen.

ACATRAIN Radonmätning AB erbjuder ackrediterad och prisvärd radonmätning i Stockholm, Göteborg och Malmö för bostadsrättsföreningar, arbetsplatser, skolor, förskolor och privatpersoner. Om du som bostadsrättsförening eller flerbostadshusägare har ont om tid kan vi hjälpa till med en komplett helhetslösning där vi tar hand om alla steg i processen. Vi är godkända av Strålsäkerhetsmyndigheten och SWEDAC, erbjuder rabatterade priser, snabb leverans och Europas snabbaste svarstider. Vi har också Sveriges bästa telefonsupport och ger riktigt bra service.

Relaterad information
Langzeitmessung in Mehrfamilienhäuser und Wohnkomplexen
Radonmätning arbetsplats

 

Related Posts